پرش به محتوای اصلی

ملک

مدیر کل امور بین‌الملل و مطالعات راهبردی

نام : حسین

نام خانوادگی : ملک

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای اقتصاد گرایش نظری

سال تولد : 1351

سابقه خدمت : 18سال


مشاغل:

- مدیر کل امور بین الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

- مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

- بازرس قانونی موسسه فرهنگی ؛ ورزشی پیام ( وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

- مدیرکل دفتر برنامه ریزی و کنترل برنامه ها ی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

- مدیر کل دفتر بودجه و تشکیلات

- معاون مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات

- رئیس اداره بودجه

- کارشناس برنامه ریزی و کنترل برنامه ها

عضویت در کمیته ها و کمیسیون ها ی کشوری :

عضو کارگروه جهاد اقتصادی ( مستقر در نهاد ریاست جمهوری )،عضو کمیته فنی شورای عالی ترافیک وزارت کشور ، عضو ستاد قانون مشاغل خانگی وزارت کار و امور اجتماعی،نماینده وزیر ارتباطات در کمیته واگذاری خدمات دولتی ، عضو کمیته خصوصی سازی پست وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، نماینده وزیر ارتباطات در کمیته راهبری دورکاری ، داور اولین و دومین جشنواره کشوری ارتباطات و فنآوری اطلاعات ( یادوارره شهید قندی) ،عضو کمیته نظارت بر سفرهای خارجی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات ، عضو و دبیر کمیته تدوین برنامه پنجساله پنجم پست ، عضو کمیسیون تحول اداری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، مجری طرح تجهیزات شرکت پست ،رییس طرح تکریم ارباب رجوع شرکت پست ج.ا.ا ، عضو کارگروه تدوین و اصلاح اساسنامه شرکت پست در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی ، رییس کمیته توسعه همکاریهای پست جهت شرکت در اجلاس اتحادیه جهانی نایروبی ، عضو ستاد توزیع کالابرگ مرحله سیزدهم کشور ، رییس کمیته اصلاح فراینها ، روشهای انجام کار و توسعه فن آوری اداری ، عضو کمیته انتخاب کارکنان نمونه دستگاه در سالهای 85 و 84 ، عضو کارگروه تخصصی واگذاری واحدهای پستی به بخش غیر دولتی ، عضو کمیته بورس در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی ، عضو کمیته بررسی مسائل تحصیلی دانشگاهی کارکنان شرکت پست ج . ا. ا ، عضو کمیته خرید زمین و ساختمان شرکت پست ج . ا. ا ، رئیس کمیته برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظامهای اداری ، عضو کمیته اجرایی قانون استخدام کشوری شرکت پست ج . ا. ا ، عضو کمیته رفاهی شرکت شرکت پست ج . ا. ا ، عضو کمیته ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شرکت پست ، بازرس ویژه طرح تکریم و ارباب رجوع مدیر عامل شرکت پست ج . ا . ا ، مسئول کمیته ارزیابی طرحها و تالیفات کارکنان شرکت پست ج.ا.ا ، عضو کمیته تخصصی تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت پست ج.ا.ا

افتخارات:

مدیر نمونه جشنواره شهید رجایی سال 1389 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سرپرست نمونه جشنواره شهید رجایی سال 1382 شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

دریافت لوح تقدیر از معاون اجرایی رییس جمهور

دریافت لوح تقدیر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم

دریافت لوح تقدیر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم

دریافت لوح تقدیر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم

دریافت لوح تقدیر از معاون زیر کشور

دریافت لوح تقدیر از معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

دریافت لوح تقدیر از معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

دریافت لوحهای تقدیر از رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پست

دریافت لوحهای تقدیر از معاون برنامه ریزی شرکت پست

دریافت لوحهای تقدیر از معاون مالی و اداری شرکت پست

مقالات و اثرهای علمی :

ماهیت تنظیم اقتصاد توسط دولت ، بررسی جایگاه دولت در اقتصاد ایران ، تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در ایران و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه ، اندازه دولت و رشد اقتصادی ،دولت و اندازه آن در اقتصاد ( مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورهای جهان )؛ بررسی نظام پرداخت یارانه ها در ایران