پرش به محتوای اصلی

تفاهم نامه با سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

این تفاهم نامه به از تاریخ 31/4//92 به مدت4 سال و به منظور تقویت و توسعه همکاریهای فی مابین با هدف دسترسی و به کارگیری دانش فنی و فناوری روز در اجرای طرح های پژوهشی ، مطالعاتی ، توسعه ای ، کاربردی ، مشاوره ای و آموزشی در موضوعات مرتبط با نیازهای طرفین و برگزاری جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، منعقد گردید.

برخی از موضوعات مورد توافق در این تفاهم نامه :

·        همکاری در زمینه برگزاری جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات

·        همکاری در اجرای طرح های پژوهشی و کاربردی مشترک در حوزه فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات

·        ارائه سمینارها و دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت

·        همکاری و مشارکت در تدوین و تألیف اسناد و مدارک علمی موضوع تفاهم نامه

·        بررسی میزان نیاز به فناوری های نوین توسط کارگروه های مشترک

·        استاده متقابل از امکانات پژوهشی ، آزمایشگاهی در چارچوب دستورالعملها و ملاحظات طرفین

·        حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان سازمان در راستای موضوع تفاهم نامه

·        راه اندازی پژوهشکده مشترک فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت انجام فعالیتهای پژوهشی این بخش پس از مطالعه امکان سنجی

·        همکاری در

-         ایجاد شبکه ارتباط صنعت ، دولت و دانشگاه در حوزه ICT

-         شناسایی و اتصال صنایع مرتبط به شبکهجهت اعلام نیازهای فناورانه

-         ساماندهی اساتید و صاحبان ایده

                -    رتبه بندی اساتید و شرکتهای ارائه دهنده

قرارداد با دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)

استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات بدون وجود یک طرح جامع ،‌ منجر به استقرار سیستم های مجزا و ناهمگون ارتباطاتی و اطلاعاتی دربخش های مختلف کشور خواهد شد و این به نوبه خود تعامل نامناسب میان بخش ها، افزایش دوباره کاری ، تکرار اطلاعات ، عدم هماهنگی توسعه اطلاعاتی با اهداف کلان و استراتژیک و نیز عدم انعطاف در مواجهه با محرک های درونی و بین المللی را در پی دارد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده بخش حاکمیت کشور در زمینه فناوری مذکور بر آن شد تا با استفاده از نظر کارشناسان، نخبگان ، سیاستگذران و افراد مؤثر در این حوزه، تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را متناسب با نیاز کنونی و چند سال آتی کشور در این مقوله با انجام رساند.

بر همین اساس قراردادی در تاریخ 25/4/92 با دانشگاه صنعتی امیر کبیر با موضوع تدوین قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور منعقد گردید.

قرارداد با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

یکی از اهداف مورد تأکید این اداره کل شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و به همین منظور بسیاری از برنامه های استراتژیک و عملیاتی خود را بر همین اساس تدوین نموده است. با پژوهش های انجام شده یکی از اساتید بنام مبحث شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران شناسایی و قرارداد فیما بین در سال 92 مبادله گردید. این قرارداد با موضوع «شناسایی و اولویت بندی فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت ICT » می باشد.

-         مطالعات شناخت

-         پژوهشهای میدانی و جمع آوری اطلاعات

-         تجزیه و تحلیل اطلاعات برای شناسایی و اولویت بندی فرصتهای سرمایه گذاری

از فازهای این قرارداد میباشد.