پرش به محتوای اصلی

چکیده گزارش مأموریت آقای بابک نادرپور (مسکو: 24-23 بهمن ماه 1391)

چکیده گزارش مأموریت آقای بابک نادرپور رئیس گروه امور مجامع، همکاری های اقتصادی و روابط بین الملل (مسکو: 24-23 بهمن ماه 1391)

اینجانب به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه هیأتی اعزامی ج.ا.ایران در "دهمین نشست کمیسیون دائمی همکاریهای تجاری ج.ا.ایران و جمهوری فدراتیو روسیه "
شرکت نمودم. پس از انجام مذاکرات کارشناسی با طرف روسی، نهایتاً بندهای پیشنهادی طرفین به شرح زیر تدوین و در متن اصلی یادداشت تفاهم درج گردید.

 

1- ارتباطات و مخابرات

1-1 طرفین بر اهمیت توسعه همکاری در زمینه خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات تأکید نمودند.

2-1طرف ایرانی توجه طرف روسی را به اهمیت موضوع مرتبط با خدمات پولی و مالی از طریق سیستم IFS معطوف می دارد.

3-1 طرف ایرانی پیشنهاد می کند توسعه همکاری در زمینه های زیر مورد توجه واقع شود:

- همکاری در زمینه مقابله با رخدادها، تحلیل بد افزارها، پاسخگویی فنی به حوادث سایبری و آسیب پذیریها در حوزه امنیت فضای مجازی

- همکاری در خصوص تبادل تجربیات و دانش فنی جهت:

- گذر از IPV4 به IPV6

- گذر به نرم افزارهای متن باز

- ایجاد آزمایشگاه های امنیت

- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی در زمینه اطلاعات و رخدادهای رایانه ای

- عملیاتی نمودن خطوط عمل اسناد مربوط به اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS)

- بهره گیری از ظرفیت مراکز داده های (دیتا سنترها) ایران توسط روسیه

- همکاری و حمایت متقابل دو کشور از مواضع یکدیگر در مجامع و اتحادیه های بین المللی

- همکاری و مشارکت در مناقصات بین المللی یکدیگر و ترغیب نمودن شرکت های خصوصی دو کشور در اجرای مشترک پروژه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT در دو کشور

- ادامه همکاری در زمینه رادیویی و تلویزیونی بین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رادیو تلویزیون سراسری روسیه، را بر اساس یادداشت تفاهم همکاری مورخ 16 ژوئن 2002

4-1 طرف روسی پیشنهادات فوق را بررسی و نتیجه را به طرف ایرانی اعلام می دارد.

5-1 طرفین از همکاری ثمر بخش شرکت روسی شرکت سهامی عام- "روس تلکوم" و شرکت ایرانی TIC از جمله در زمینه اجرای مشترک پروژه بین المللی " Gateway  Europe-Persia Express" (EPEG) حمایت می کنند.

6-1 طرفین توجه خود را بر ضرورت حل و فصل فرایند تسویه هزینه ها بین شرکت های ""TIC و "روس تلکوم" معطوف می دارند.