پرش به محتوای اصلی

چکیده گزارش ماموریت ها سال ۹۱

چکیده گزارش ماموریت های ارسال شده از سوی کارکنان شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت ICT در قالب PDF تهیه شده است. این PDF شامل ۲۱ گزارش(۸ گزارش شرکت زیر ساخت، ۶گزارش پست ج.اایران،۳ گزارش سازمان فناوری اطلاعات،۳ گزارش شرکت پست بانک و ۱ گزارش اراره کل بین الملل ومطالعات راهبردی) می باشد.

برای دریافت متن کامل هر یک از گزارشات به قسمت کمیته سفرها/ گزارش ماموریت مراجعه کنید.

برای دریافت PDF چکیده گزارش ماموریت های ۹۱ اینجا را کلیک کنید.