پرش به محتوای اصلی

Visitors

2 User
15,621,544 User
7,493 User
23,234 User
10/5/2020 12:00:00 AM
74,481 User
DateUnique VisitPage Visit
03-08 2   User 2   Page
03-07 84   User 92   Page
03-06 507   User 515   Page
03-05 393   User 405   Page
03-04 173   User 180   Page
03-03 153   User 159   Page
03-02 44   User 52   Page
03-01 313   User 326   Page
02-28 35   User 41   Page
02-27 68   User 69   Page
02-26 183   User 186   Page
02-25 11   User 12   Page
02-24 33   User 35   Page
02-23 85   User 89   Page
02-22 100   User 106   Page
02-21 143   User 150   Page
02-20 40   User 47   Page
02-19 31   User 37   Page
02-18 20   User 24   Page
02-17 35   User 42   Page
02-16 24   User 40   Page
02-15 107   User 108   Page
02-14 208   User 221   Page
02-13 203   User 207   Page
02-12 26   User 37   Page
02-11 127   User 135   Page
02-10 105   User 107   Page
02-09 121   User 131   Page
02-08 27   User 35   Page
02-07 21   User 22   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
2,291 3 %

Hour 1 To 2
2,208 3 %

Hour 2 To 3
2,387 3 %

Hour 3 To 4
1,593 2 %

Hour 4 To 5
2,072 3 %

Hour 5 To 6
1,781 2 %

Hour 6 To 7
2,699 4 %

Hour 7 To 8
1,910 2 %

Hour 8 To 9
2,262 3 %

Hour 9 To 10
3,587 5 %

Hour 10 To 11
3,775 5 %

Hour 11 To 12
3,785 5 %

Hour 12 To 13
3,570 5 %

Hour 13 To 14
3,135 4 %

Hour 14 To 15
3,215 4 %

Hour 15 To 16
3,441 4 %

Hour 16 To 17
4,805 6 %

Hour 17 To 18
7,846 10 %

Hour 18 To 19
5,023 7 %

Hour 19 To 20
5,056 7 %

Hour 20 To 21
2,905 4 %

Hour 21 To 22
2,535 3 %

Hour 22 To 23
2,448 3 %

Hour 23 To 24
2,216 3 %
Country NameVisit countVisit percent
ZZZ
ZZZ
13,823,806 89 %
IRN
IRN
1,118,702 7 %
USA
USA
177,648 1 %
GBR
GBR
77,634 0 %
ROM
ROM
67,052 0 %
DEU
DEU
66,697 0 %
RUS
RUS
32,797 0 %
FRA
FRA
24,753 0 %
TUR
TUR
22,919 0 %
DNK
DNK
22,532 0 %
PRT
PRT
17,780 0 %
CHN
CHN
15,450 0 %
CZE
CZE
15,131 0 %
VNM
VNM
14,413 0 %
LVA
LVA
11,776 0 %
ITA
ITA
10,273 0 %
CAN
CAN
8,977 0 %
NLD
NLD
7,892 0 %
CHL
CHL
6,155 0 %
IDN
IDN
5,922 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
20,944 60 %
Firefox
Firefox
8,768 25 %
Safari
Safari
1,943 6 %
Other
Other
876 3 %
Mozilla
Mozilla
638 2 %
IE 11.0
IE 11.0
420 1 %
IE 9.0
IE 9.0
418 1 %
Opera
Opera
304 1 %
Edge
Edge
147 0 %
IE 8.0
IE 8.0
119 0 %
IE 6.0
IE 6.0
100 0 %
IE 10.0
IE 10.0
91 0 %
IE 7.0
IE 7.0
15 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Linux 11,398 38 %
Windows 7 6,894 23 %
Windows 10 6,348 21 %
iOS 1,661 5 %
Other 1,507 5 %
Windows 8 1,065 4 %
XP 585 2 %
Vista 417 1 %
Android 288 1 %
Windows 2003 230 1 %
FreeBSD 1 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
سازمان اکو 38
اتحادیه جهانی پست 25
اکو 22
frontpage 8
اتحادیه اقتصادی اکو 8
وزارت ارتباطات 8
site:ict.gov.ir 8
سازمان همکاری اقتصادی 7
سازمان همکاری اقتصادی اکو 7
اطلاعات بیشتر در موردشان 6
کشورهای عضو اکو 6
اتحادیه جهانی پست چه وظایفی بر عهده دارد؟ 6
اتحادیه پستی جهانی 6
ثبت نام 6
کشورهای اکو 5
دولت الکترونیک در کشورها 5
پهنای باند خراسان رضوی 5
امور بین الملل 5
ده کشور عضو اکو 4
اتحادیه پست جهانی 4
سازمان جهانی اکو 4
سازمان اقتصادی اکو 4
محیط زیست 4
پیچ 4
پیمان اکو 4
سازمان اکو در ایران 3
پست جهانی 3
G.938 3
درصدبیکاری 3
اتحادیه جهانی پست در جدول 3
5g 3
آی تی مخابرات 3
روابط همکاری اقتصادی اکو با تاکید بر رابط ایران و افغاستان 3
فرم طرح 3
ضریب نفوذ موبایل 3
کشور ها با پرچم به زبان انگلیسی 3
ققنوس 3
تعداد کاربران اینترنت در جهان 3
اتحادیه جهانی مخابرات 3
کشو رهای عضواکو 3
تعداد کاربران اینترنت در ایران 3
سازمانهای بین الملل مخابراتی 3
کیفیت زندگی 3
فراخوان ایده 3
محتشم 2
سایت جهانی پست 2
ccitt 2
مقاله درباره اتحادیه جهانی پست 2
استخدام 2
موانع همگرایی در اکو 2