پرش به محتوای اصلی

تعداد بازدیدکنندگان

۷ نفر
۲۸,۸۲۲,۵۱۹ نفر
۴,۵۷۲ نفر
۱۷,۸۶۷ نفر
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
۸۵,۵۷۶ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

192.168.100.1
Other
نامشخص
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۱۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۱۰ ۳۹   کاربر ۴۴   صفحه
۰۴/۰۹ ۲۵   کاربر ۲۷   صفحه
۰۴/۰۸ ۲۴   کاربر ۲۸   صفحه
۰۴/۰۷ ۲۴   کاربر ۲۷   صفحه
۰۴/۰۶ ۱۸   کاربر ۱۹   صفحه
۰۴/۰۵ ۱۸   کاربر ۳۹   صفحه
۰۴/۰۴ ۳۷   کاربر ۳۹   صفحه
۰۴/۰۳ ۲۱   کاربر ۲۳   صفحه
۰۴/۰۲ ۶۸   کاربر ۶۸   صفحه
۰۴/۰۱ ۹۳   کاربر ۱۰۲   صفحه
۰۳/۳۱ ۲۸   کاربر ۴۹   صفحه
۰۳/۳۰ ۱۸   کاربر ۲۳   صفحه
۰۳/۲۹ ۸   کاربر ۱۶   صفحه
۰۳/۲۸ ۱۳   کاربر ۲۰   صفحه
۰۳/۲۷ ۸   کاربر ۱۰   صفحه
۰۳/۲۶ ۷   کاربر ۸   صفحه
۰۳/۲۵ ۲۱   کاربر ۲۲   صفحه
۰۳/۲۴ ۲۱   کاربر ۲۵   صفحه
۰۳/۲۳ ۱۱   کاربر ۱۲   صفحه
۰۳/۲۲ ۲۳   کاربر ۳۴   صفحه
۰۳/۲۱ ۱۵   کاربر ۱۷   صفحه
۰۳/۲۰ ۱۲   کاربر ۱۴   صفحه
۰۳/۱۹ ۷   کاربر ۷   صفحه
۰۳/۱۸ ۲۳   کاربر ۲۴   صفحه
۰۳/۱۷ ۳۱   کاربر ۳۸   صفحه
۰۳/۱۶ ۵۴   کاربر ۶۴   صفحه
۰۳/۱۵ ۳۱   کاربر ۴۰   صفحه
۰۳/۱۴ ۲۵   کاربر ۲۵   صفحه
۰۳/۱۳ ۲۴   کاربر ۲۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳,۸۰۷ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳,۵۳۵ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۳,۷۶۶ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۲,۷۰۵ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۳,۱۲۹ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۹۱۷ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۴,۰۴۱ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۳,۱۵۷ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۴,۲۹۷ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶,۵۵۵ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶,۸۴۱ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷,۲۴۰ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶,۲۶۶ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵,۶۱۳ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵,۸۰۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵,۴۷۶ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶,۹۷۸ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹,۹۴۵ ۸ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷,۰۳۳ ۶ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶,۸۳۲ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵,۰۳۳ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴,۶۶۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴,۵۳۳ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴,۹۷۰ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
نامشخص
۲۳,۲۷۷,۳۹۲ ۸۱ %
IRN
IRN
۴,۰۲۳,۹۴۶ ۱۴ %
DEU
DEU
۳۰۹,۹۴۳ ۱ %
ROM
ROM
۲۸۷,۶۸۰ ۱ %
USA
USA
۲۸۲,۵۴۹ ۱ %
GBR
GBR
۱۷۲,۴۰۹ ۱ %
RUS
RUS
۱۲۲,۰۳۶ ۰ %
FRA
FRA
۳۰,۱۷۶ ۰ %
DNK
DNK
۲۹,۰۴۱ ۰ %
CHN
CHN
۲۶,۸۰۸ ۰ %
TUR
TUR
۲۴,۶۳۶ ۰ %
CZE
CZE
۱۸,۷۵۲ ۰ %
PRT
PRT
۱۸,۵۰۵ ۰ %
SWE
SWE
۱۷,۵۷۳ ۰ %
ITA
ITA
۱۶,۲۶۶ ۰ %
ESP
ESP
۱۵,۰۷۹ ۰ %
VNM
VNM
۱۴,۷۹۲ ۰ %
NLD
NLD
۱۴,۴۷۵ ۰ %
CAN
CAN
۱۳,۱۵۶ ۰ %
LVA
LVA
۱۱,۸۳۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵۵,۵۶۵ ۷۰ %
Firefox
Firefox
۱۶,۴۱۰ ۲۱ %
Safari
Safari
۳,۲۸۰ ۴ %
Other
Other
۱,۰۵۰ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۷۸۱ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۵۶۰ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۹۲ ۱ %
Opera
Opera
۴۳۷ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۸۶ ۰ %
Edge
Edge
۲۶۹ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۳۳ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۹۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۴۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۴۲,۳۲۰ ۶۲ %
Windows 10 ۹,۳۴۶ ۱۴ %
Windows 7 ۸,۶۴۹ ۱۳ %
iOS ۲,۸۵۱ ۴ %
Other ۱,۷۶۴ ۳ %
Windows 8 ۱,۵۳۸ ۲ %
XP ۹۸۰ ۱ %
Vista ۴۹۱ ۱ %
Android ۴۵۶ ۱ %
Windows 2003 ۲۳۱ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
WebOS ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سازمان اکو ۴۴
اتحادیه جهانی پست ۲۶
اکو ۲۵
783050035200007650484117 ۲۲
سازمان همکاری اقتصادی ۱۱
کشورهای اکو ۱۰
کشورهای عضو اکو ۹
سازمان همکاری اقتصادی اکو ۹
frontpage ۸
اتحادیه اقتصادی اکو ۸
پیمان اکو ۸
وزارت ارتباطات ۸
site:ict.gov.ir ۸
اطلاعات بیشتر در موردشان ۶
اتحادیه جهانی پست چه وظایفی بر عهده دارد؟ ۶
اتحادیه پستی جهانی ۶
ثبت نام ۶
دولت الکترونیک در کشورها ۵
پهنای باند خراسان رضوی ۵
امور بین الملل ۵
تلفن همگانی ۵
ده کشور عضو اکو ۴
اتحادیه پست جهانی ۴
سازمان جهانی اکو ۴
سازمان اقتصادی اکو ۴
محیط زیست ۴
پیچ ۴
ماموریت بین الملل ۴
هدیه معلمان ۴
معاونت بینالملل ۴
سازمان اکو در ایران ۳
پست جهانی ۳
G.938 ۳
درصدبیکاری ۳
اتحادیه جهانی پست در جدول ۳
5g ۳
آی تی مخابرات ۳
روابط همکاری اقتصادی اکو با تاکید بر رابط ایران و افغاستان ۳
فرم طرح ۳
ضریب نفوذ موبایل ۳
کشور ها با پرچم به زبان انگلیسی ۳
ققنوس ۳
تعداد کاربران اینترنت در جهان ۳
اتحادیه جهانی مخابرات ۳
کشو رهای عضواکو ۳
اساسنامه سازمان اکو ۳
تعداد کاربران اینترنت در ایران ۳
سازمانهای بین الملل مخابراتی ۳
کیفیت زندگی ۳
فراخوان ایده ۳