پرش به محتوای اصلی

نقشه سایت

صفحه نخست

صفحه نخست

اسناد بین المللیی

ارائه‌دهندگان‌ خدمات‌ ICT

تولید کنندگان محصولات ICT

ستاد حمایت از محصولات بومی

اهداف

اعضای ستاد

پروژه‌ها و طرحهای اداره کل فناوری

برنامه های معاونت

جلسات هفتگی معاونت

برنامه 91 اداره بین الملل و مطالعات راهبردی

برنامه 92 اداره کل توسعه فناوری و صدور خدمات فنی و مهندسی

برنامه 92 اداره کل امور بین‌الملل و مطالعات راهبردی

فراخوان ایده

کمیته سفرها/ گزارش ماموریت

اسامی مامورین اعزام شده

گزارش ماموریت های انجام شده

گزارشات سال 91

شرکت ارتباطات زیر ساخت

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان فناوری اطلاعات

شرکت پست ج.ا.ایران

پست بانک ج.ا.ایران

اداره کل امور بین الملل و مطالعات راهبردی

سازمانهای بین المللی

سازمانهای تخصصی

اتحادیه جهانی مخابرات ITU

اتحادیه جهانی پست UPU

جامعه مخابراتی آسیا اقیانوسیه APT

سازمانهای غیر تخصصی

سازمانهای منطقه ای

سازمان همکاریهای اقتصادی اکو

بیانیه اجلاس اکو تهران

گروه های مطالعاتی

گروه های مطالعاتی ITU

گروه های مطالعاتی ITU-T

SG2 Operational aspects

SG3 Economic and polisy issues

SG5 Environment and climate change

SG9 Brodadband cable and TV

SG11 Protocols and test Specifications

SG12 Performance, QoS and QoE

SG13 Future networks

SG15 Transport , Access and Home

SG16 Multimedia

SG17 Security

گروه های مطالعاتی ITU-R

SG1 Spectrum management

SG3 Radiowave propagation

SG4 Satelite services

SG5 Terrestrial services

SG6 Broadcasting service

SG7 Science services

گروه های مطالعاتی ITU-D

ITU-D SG1

ITU-D SG2

کارگروه های UPU

گروه های مطالعاتی APT

SG1 Telecommunication / ICT Strategies & policies

SG2 Infrastructure and network

SG3 Application, Operation , User Issues

SG4 Broadband and Future

SG5 ICT Security

فعالیت های مطالعاتی مربوط به اجلاس های بین المللی

مجمع استاندارد سازی ارتباطات آسیا اقیانوسیه

کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی WRC

کنفرانس جهانی توسعه مخابرات WTDC

کنفرانس جهانی استانداردسازی مخابراتWTSA

کمیسیون های مشترک

متولی وزارت ICT

متولی سایر وزارتخانه ها

همکاری های دو یا چند جانبه

گزارشات و مستندات

گزارشات شرکت ها و سازمانهای تابعه

چکیده گزارش سفر ها

گزارشات اداره کل امور بین الملل

چکیده گزارشات

شرح وظایف معاونت و چارت سازمانی

شرح وظایف معاونت فناوری و امور بین الملل

شرح وظایف اداره کل امور بین الملل و مطالعات راهبردی

شرح وظایف اداره کل توسعه فناوری و صدور خدمات فنی و مهندسی

اطلاعات مدیران، معاونین و کارشناسان

مدیر کل امور بین‌الملل و مطالعات راهبردی

مدیر کل توسعه فناوری و صدور خدمات فنی و مهندسی

پیوند ها

وزارتخانه ها

شرکتها سازمانها و مراکز تابعه وزارت ICT

سازمان های دولتی

شرکت ها و سازمانهای خصوصی

تالار گفتگو

فهرست زیرپورتالها